Aby otrzymać punkty w naszym Programie Partnerskim za dodanie pliku z filmem należy spełnić kilka prostych wytycznych.

I.

Po pierwsze plik wideo musi znajdować się na jednym z obsługiwanych przez nas serwisów.

Obsługujemy:

 • putlocker.com
 • firedrive.com
 • jokerupload.com
 • topupload.tv
 • vidzer.net
 • videoslasher.com
 • maxvideo.pl
 • sprocked.com
 • video.anyfiles.pl
 • nowvideo.eu
 • hd3d.cc
 • video.tt
 • played.to

II.

Film / odcinek musi być w jednym pliku wideo i być wgrany z opcją pozwalającą na streaming. (odpowiednia opcja w każdym z wyżej wymienionych serwisów.)

III.

Wielkość wynagrodzenia punktowego w programie partnerskim uzależniona jest od jakości oraz typu materiału wideo do którego użytkownik dostarczył link.
 1. Za materiał w jakości HD rozumiemy materiał wideo w rozdzielczości. 1280x720 px (720p) lub 1980x1080 px (1080p)
 2. Za materiał wideo z wgranym zaproszeniem na filmyiseriale.net rozumiemy materiał wideo który posiada wrenderową na stałe tekstową lub graficzną informację, zachęcającą do odwiedzenia serwisu filmyiseriale.net (np.: www.filmyiseriale.net najlepsze filmy i seriale online)
 3. Za materiał wideo z wgranymi napisami rozumiemy materiał wideo do którego zostały wrenderowane napisy. Jeśli wykryjemy niezgodność napisów z treścią materiału wideo, punkty programu partnerskiego naliczone za jego dodanie zostaną anulowane.
 4. Za materiał „Z lektorem” rozumiemy materiał wideo w którym tłumaczenie zrealizowane jest przez profesjonalnego lektora. Pliki w których głos lektora realizowany jest za pomocą syntezatora mowy nie będą akceptowane.

IV.

JoyTV nie nalicza punktów programu partnerskiego w przypadku dodania linka do filmu w wersji językowej oryginalnej, za wyjątkiem filmów Polskich.

V.

Użytkownik oświadcza, że w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu oraz w ramach Treści, do których zamieszcza odniesienia (linki) dysponuje:
 1. autorskimi prawami majątkowymi oraz prawami pokrewnymi do Treści stanowiących utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 2. prawami wyłącznymi w zakresie własności przemysłowej,
 3. prawami w zakresie wykorzystywania wizerunku artystów wykonawców oraz
 4. prawami do oznaczania tytułami ww. utworów składających się na Treści oraz nazwiskami lub nazwami artystów wykonawców lub ich zespołów.

VI.

Do zamieszczania przez Użytkownika odniesień do Treści w ramach Serwisu dochodzi za pośrednictwem Konta Pomocy (http://pomoc.filmyiseriale.net) .

VII.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu zamieszczenia w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazwy Użytkownika jak również za ich charakter. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw wyłącznych osób trzecich (m.in. autorskich praw majątkowych), a także postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

VIII.

W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach Serwisu odniesień do Treści, Komentarzy oraz Nazw Użytkownika, które:
 1. byłyby zamieszczane w ramach Serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich oraz renomy Usługodawcy;
 2. byłyby obraźliwe bądź stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe;
 3. naruszałyby jakiekolwiek prawa osób trzecich, a w szczególności prawa pozostałych Użytkowników Serwisu;
 4. naruszałyby prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
 5. naruszałyby w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierały treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).
Uwaga! Żaden z prezentowanych materiałów nie jest hostowany na serwerach filmyiseriale.net. Serwis udostępnia jedynie informacje o filmach oraz odnośniki do serwisów udostępniających zamieszczone materiały filmowe (mi. Megavideo, Youtube, Video Google, itp.), których użytkownicy potwierdzili, że posiadają prawa autorskie do udostępnianych przez siebie zasobów. Wszelkie roszczenia prawne należy kierować po adresem serwisów publikujących zamieszczone materiały. Administracja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści i komentarze publikowane przez użytkowników.

Ta strona korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies, zapoznaj się z naszą polityką cookie

Zalogowani mają lepiej!

Nasza strona oferuje wiele udogodnień, swoim zalogowanym użytkownikom.
Rejestracja jest darmowa i trwa kilka sekund.
Zarejestruj Się Już Dziś!